Polish Anglers NI – Community „AGM Zebranie 2016”

Na początku kwietnia dnia 03/04/2016 zapraszamy wszystkich na zebranie AGM klubu PolishAnglersNICommunity, które odbędzie się w Dungannon Enterprice Center (2 Coaisland road unit 19 BT71 6JT) – Baracuda Fishing Tackle. Czas rozpoczęcia godz: 17:00 . Na zebraniu przypomnimy rok 2015 oraz przejdziemy do planu wydarzeń na rok 2016. Gorące napoje będą zapewnione na zebraniu.

Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Prosimy o kontakt i o potwierdzenie obecności z Tomaszem 07933372703 lub na forum klubowym. Więcej info na stronie www.polishanglersni.com

 
Pozdrawiamy

Polish Anglers NI – Community „Spinning Trout Cup 2016”

Miejsce: Glenken Trout Fishery – 163 Caledon Road Aughnacloy – Tyrone BT69 6JD

Metoda : Spinning                                                                                                         Przynęty : Sztuczne                                                                                                                       Dnia: 20 Marca 2016

Zawody odbędą się na spinningowym jeziorze (jezioro będzie zarybione i oczyszczone z glonów przed zawodami). Jezioro prywatne, czysta linia brzegowa, głęboki spad , proszę zachować ostrożność. W wpisowe na zawody wchodzi opłata za wstep. Wyżywienie we własnym zakresie (każdy zawodnik posiada własny prowiant) Klub udostępni namiot 3×3 , stolik oraz wszelkie przyrządy do cateringu (BBQ Gazowe i węglowe, maszynka do podgrzania wody, plastikowe sztućce, kubeczki i talerzyki)

Wstępny regulamin : – 1 hak barbless w użyciu – w rozmiarze 8-12 zakaz stosowania kotwiczek ( kotwiczkę można pozbawić 2 haków za pomocą kombinerek lub dozbroić sobie własnoręcznie).

– Żyłka / Plecionka – proszę uzbroić się w mocne żyłki.

– Przynęty – sztuczne – Start zawodów 10:00 spotkanie 9:00 – Czas rozgrywanej tury : w zależności od pogody ? Proponuję wstępnie 2 x po 2 godziny z 1 przerwą na posiłek i ciepłą kawę. (Czas tury może być przedłuzony) Co 15 – 30 min. każdy zawodnik zmienia stanowisko przesuwając się w kierunku ruchu zegara. (zalezy ile będzie zawodników)

– Punktowane ryby: mierzymy rybę w centymetrach i dodajemy. liczy się łączna długość.

– Ryby zostaną zaliczone, które znajdą się w podbieraku.

– Przy dużej ilości zawodników zostaną przydzielone 3 grupy. Najlepszy zawodnik z grupy przechodzi na podium. Pierwsze trzy miejsca zostaną przydzielone w zależności od wyników. Wygrywa najwększa ilość punktów. Planowana jest nagroda za najdłuższą rybę w cm.

– Na łowisku obowiązuje game licence.. Dostępne przez internet na forum

– Koszt wpisowego to 20f – bezzwrotny po rozpoczęciu zawodów. – Zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających.

– Uczestnik , który nie wpisze się na liste nie weźmie udziału w zawodach. (ewentualnie jeśli znajdzie się miejsce, lub inny uczestnik nie dotrze na miejsce) Proszę wpisywać się na listę, (w komentarzu,telefonicznie lub na forum) osoba która nie wpisze się na listę może nie być brana pod uwagę w przypadku braku miejsca. Klubowicze mają pierwszeństwo .

Zapraszamy do zabawy.

Pozdrawiam

Przetłumaczone w języku angielskim i polskim

Place: Glenken Trout Fishery

– 163 Caledon Road, Aughnacloy – Tyrone BT69 6JD Method: Spinning Baits: Artificial (no worms, no-fly fishing) Date: 20 March 2016 The competition will be held on the spinning lake (lake will be stocked and cleaned of algae before the competition). Private lake, clean coastline, deep bleed, please be careful. The entry fee for the competition shall charge for admission. Self-catering (each player has its own lunch) The club will provide 3×3 tent, table and all equipment for catering (BBQ gas and coal, the razor to heat water, plastic cutlery, cups and saucers)

Preliminary terms and conditions:

– 1 barbless hook in use – in size 8-12 ban anchors (anchor may be deprived of 2 hooks using pliers or rearm themselves personally). – Line / Braid – please be strong line. – Lures – Artificial – Start the competition 10:00 meeting 9:00

– Time being played rounds: depending on the weather? I suggest pre 2 x 2 hours with a break for 1 meal and a warm cup of coffee. (Time round may be extended) Every 15 – 30 minutes. each rider changes position moving clockwise. (Depends on how many players will be)

– Scoring fish: the fish is measured in centimeters and add. It counts the total length.

– Fish will be included, which will be in the landing net.

– With a large number of players will be assigned to 3 groups. The best player of the group passes on the podium. The first three places will be allocated depending on the results. Wins najwększa points. Planned is a prize for the longest fish in cm.

– The fishery is valid game license .. Available online at forum – The cost of the entry fee is 20f – non-refundable after the start of the competition.

– Prohibition of alcohol and drugs.

Participants who do not type on the list will not take part in the competition. (Or if there is a place, or other participant does not arrive at the place) Please enter on the list (in the commentary, by phone or online) a person who is not a typed list may not be taken into account in case of lack of space. Club members have priority.

Have fun.

Regards

Tomasz

Autumn Traper Cup 2015 – Polish Anglers NI Community 08/11/2015

Dnia 08/11/2015 odbyły się zawody „Autumn Traper Cup 2015” na jeziorze Muckno (Black & Yellow Island) . Spotkanie odbyło się na parkingu „Old Coach Inn”, gdzie rozlosowano stanowiska dla zawodników i przydzielono grupy do sektorów. Na start stawiło się 29 osób z różnych nacji. Po dezynfekcji siatek do przechowywania ryb, zawodnicy udali się na stanowiska aby przygotować się do startu zawodów. Zawodnicy mieli za zadanie złowić jak największą ilość ryb (białoryb). Po zakończeniu zawodów ryby zostały  zważone, a za każdy gram ryby zawodnik otrzymał 1 pkt. Wszystkie ryby wróciły w dobrej kondycji do wody (Złap i Wypuść).   Metoda to Gruntówka, Tyczka lub Spławik. Pogoda tego dnia nie zapowiadała się ciekawie, deszcz i wiatr utrudniały rywalizację. Muckno nie jest łatwym łowiskiem, i ciężko rozgryźć tą wodę będąc tam pierwszy raz. Większość zawodników miało już okazje wędkować w tym miejscu na podobnych tego typu zawodach. Nagrodą była kwota pieniężna do podziału w wysokości 580Euro.  Osoba z każdego sektora , która zdobyła największy wynik i  3 osoby z podium ,  wygrany za zajęcie pierwszego miejsca otrzymał dodatkowo Puchar „Autumn Traper Cup 2015” +paczka zanęty Traper dla każdego wygranego.

 

Zwycięzcy na podium:

1 – Tomasz Bartoszko – 7.000 pkt

2 – Artur Czarnocki – 6.050 pkt

3 – Liam O Brien – 3.200 pkt

 

Zwycięzcy sektorów :

Tadeusz Cieślak – 2.875 pkt

Vaidas Jagela – 2.750 pkt

Julan – 2.100 pkt

Robertas Zialitis – 2.100 pkt

Kevin Maguire – 1.400 pkt

Rafał Ostrowski – 1.100 pkt

 

Gratulacje dla wygranych I dla reszty zawodników.

Podziękowania dla :

– Sponsora zawodów Artur Czarnocki za wspaniały Puchar , gorący posiłek i paczkę zanęty Traper dla każdego wygranego zawodnika.

–  I.A.D.A. za udostępnienie łowiska.

–  Daniel Cechowicz i Mariusz Kilian za wkład i pomoc przy losowaniu i ważeniu ryb.

 Zawody zostały zorganizowane przez koordynatora klubu Tomasz Rzońca

Wszystkim serdecznie dziękujemy za przybycie i czekamy na kolejne zawody.

Pozdrawiamy !

Spinning Boat Cup 2015 – Polish Anglers NI Community

W ubiegłą niedzielę 18/10/2015 odbyły się otwarte międzynarodowe zawody spinningowe z łodzi ” Spinning Boat Cup 2015″ Zawody odbyły się na Lough Muckno . Impreza była organizowana przez Tomasza Rzońca z klubu wędkarskiego „Polish Anglers NI Community” przy pomocy „Irish Angling Development Aliance”,którzy dostarczyli pełne wsparcie logistyczne. Były to zawody drużynowe (2 lub 1 osobowe). Na start stawiło się 30-stu zawodników (15 łodzi). Zawodnicy zmierzyli się w spinningu. Zabronione było używanie martwej rybki i trolingu. Punktowane były ryby to Okoń i Szczupak , każdy zawodnik otrzymał dodatkowe 100pkt za złowiony komplet ryb (3 największe okonie i 3 największe szczupaki mierzone w cm.) Pogoda tego dnia była rewelacyjna dla wędkarza , słonecznie i bezwietrznie, lecz ryby nie były zbyt chętne do współpracy. Ogólnie zostało złowionych ponad 25 szczupaków, w tym największe – 107cm,94cm,92cm,83cm,81cm itd… Okoni było znacznie więcej a największe to: 33,5cm,32cm,31cm,30cm itd.(wszystkie ryby wróciły do wody). Na start stawiło się sporo doświadczonych wędkarzy.Każdy zawodnik musiał się zarejestrować, potem zapoznać z regulaminem. Zawodnicy otrzymali również mapy łowiska, nr. kontaktowe do straży przybrzeżnej, gadgety , czapki itd. przekazane przez Department of Culture, Arts and Leisure (DCAL) . Pierwsze poranne rzuty przyniosły wędkarzom sporo ładnych okazów. W godzinach popołudniowych zawodnicy z nadzieją czekali na rybę. Końcówka zawodów przebiegła w wesołej i luźnej atmosferze. Po zakończeniu zawodów Tomasz Rzońca podliczył punkty wszystkich zawodników z pomocą sprawdzającego Andriusa Bikelis ( przewodniczącego klubu „Go and Catch”) . Na zakończenie zawodów zostały rozdane nagrody w postaci pucharów i nagrody pieniężnej za 1,2,3 miejsce dla drużyny oraz indywidualnie za największego okonia i szczupaka wręczona została wędka i kołowrotek firmy Dragon . Z 15 drużyn tylko dwie uzyskały komplet i otrzymały dodatkowe 100pkt. Na podium stanęło ośmiu zawodników.

Wyniki na podium :
1 – Andrzej Petla i Tomasz Rzońca – 392pkt 
2 – Kamil Majda i Tomasz Gabrysiak – 371pkt 
3 – Aivaras Zalepugas i Tomas Gausmonas – 242pkt

Największy szczupak – Dariusz Kobrzyński – 107cm
Największy okoń – Andrzej Petla – 33,5cm

Wielkie gratulacje dla zwycięzców i dla wszystkich , którzy stawili się na start mimo tego ,że termin pokrył się z zawodami szczupakowymi „Erne Pike Fishing Classic 2015” . 
Wielkie podziękowania dla Irish Angling Developent Aliancehttp://irishangling.ie/ za pomoc, dostarczone miarki i dezynfekcję łodzi przed zwodowaniem. 

Wielkie podziękowania dla sklepu Baracuda z Dungannonhttp://www.baracuda-fishing-tackle.com/

 za sponsorowane nagrody (za największego okonia i szczupaka) w postaci wędki i kołowrotka firmy Dragon.
Wielkie podziękowania dla Department of Culture, Arts and Leisurehttp://www.dcalni.gov.uk/

za dostarczone gadgety , które zostały wykorzystane w tych zawodach. 

Podziękowania przesyłamy również dla organizatora Tomasz Rzońca i pomocników Andrius Bikelis , dla fotografa Tomasz Gabrysik i reszty , którzy przyczynili się do pomocy.
Do zobaczenia na kolejnych zawodach spinningowych „Spinning Boat Cup 2016”

 

Polish Anglers NI Community vs Fishmaniak.pl

Dnia 04.10.2015 klubowicze P.A.N.I. rozegrali towarzyskie zawody z klubem „Fishmaniak.pl”. Były to zawody spławikowo-gruntowe, i odbyły się na łowisku „Loughgall” na terenie Irlandii Północnej. Na start stawiło się 30 zawodników , dwie drużyny po 15 osób z każdego klubu. Celem zawodów było przede wszystkim wzmocnienie więzi po między klubami. Pogoda tego dnia była wspaniała. Był to dzień pełen wrażeń i niespodzianek. Każdy w zasadzie nastawił się na połów „drobnicy”, brania były dosyć częste. Utrudnieniem były szczupaki, które czyhały pod grążelami na łatwą zdobycz holowaną przez wędkarza. Danielowi udało się przechytrzyć jednego szczupaka, z wielkim trudem, umiejętnie wyholował na „tyczkę” szczupaka 2,5 kg do podbieraka. Było wiele takich sytuacji, ale większości pękały zestawy, co wiązało się z utrata czasu. Zawody rozpoczęły się w godzinach porannych i trwały 6 godzin. Zawodnicy mieli przerwę w połowie na ciepły posiłek z grilla. Niesamowita atmosfera przebiegała przez całe zawody, było dużo czasu aby wspólnie porozmawiać. Cała impreza przeciągnęła się do godzin wieczornych. Na zakończenie dnia Organizatorzy Tomasz Rzońca i Jacek Krupiński ogłosili wyniki indywidualne i ogólny wynik wygranego klubu.

Indywidualnie pierwsze trzy miejsca zajęli :
1- Artur Czarnocki 5.0 kg (Fishmaniak)
2- Jacek Januszewski 3.2 kg (P.A.N.I.)
3- Daniel Cechowicz 2.6 kg (P.A.N.I.)

Podliczając wszystkie wyniki 15tu zawodników, zwycięskim klubem został :
Polish Anglers NI – Community 15.6 kg
Fishmaniak.pl z wagą 13.0 kg

Wielkie Gratulacje dla wszystkich startujących, a w szczególności zawodników z podium. Dziękujemy również klubowi Fishmaniak.pl za wspaniałą rywalizację i miłą atmosferę.

Wielkie brawa należą się Tomaszowi Rzońca i Jackowi Krupińskiemu za wkład w organizację zawodów. Podziękowania należą się również dla kucharzy Tomka, Jacka i Andrzeja , którzy przygotowali przepyszne flaki , karkówkę i piersi z kurczaka itd.. Dla fotografa Tomasza Hipnar i dla reszty , którzy przyczynili się do pomocy.

Z niecierpliwością czekamy na kolejne wspólne zawody. Serdecznie pozdrawiamy i do usłyszenia.

Polish Anglers NI Communiy – 1 Miejsce w Cross Border Peace Cup 2015

Dnia 20/09/2015 odbyły się integracyjne zawody organizowane przez lokalny klub wędkarski „Northern Ireland Cross Community Angling” . Zawody odbyły się w południowej Irlandii na Lough Muckno. Były to zawody grupowe , 4 osobowa drużyna z jednego klubu . W skład drużyny wchodziły 3 dorosłe osoby i 1 dziecko do 16lat. W zawodach brało udział 6 drużyn z różnych klubów wędkarskich.  Był  to wielki wyczyn , ponieważ tego dnia ryby nie chciały współpracować, nasza drużyna stanęła na wysokości zadania i zdublowała wynikiem wszystkie kluby.

SCORE

 Drużyna PANI:

1-      Daniel Cechowicz

2-      Artur Bojczewski

3-      Grzegorz Bojczewski

Kapitan Tomasz Rzońca

Drużyna PANI startując w osłabionym składzie zajęła 1 miejsce, dodatkowo 2 nagrody z poszczególnych sektorów zebrał Artur i Grzegorz Bojczewscy.

Wielkie gratulacje dla Całej Drużyny Spławikowej

 

 

 

 

Polish Anglers NI – Community / Zawody Spławikowe Caledon 30/08/2015

Witajcie „tyczkarze”
W niedzielę 30/08/2015 rozegrane zostały zawody Spławikowe, organizowane przez polski klub wędkarski Polish Anglers NI – Community. Były to trzecie zawody w tej dziedzinie tego roku. Zawody były organizowane w różnych miejscach Irlandii Północnej. Tym razem odbyły się na niewielkim „dzikim” łowisku w okolicy Caledon . Odbyły się dwie tury po trzy godziny, między turami zawodnicy mieli czas na ciepły posiłek. Na start stawiło się dziesięciu zawodników. Wszyscy zapoznali się z regulaminem zawodów i udali się na swoje stanowiska. Gdy każdy był już gotowy, sędzia Tomasz Rzońca ogłosił start. Praktycznie wszyscy używali „tyczek” (wędek o długości 9-13metrów bez kołowrotka) z profesjonalnymi „podestami”(siedzisko przystosowane do wędkarstwa wyczynowego). W zasadzie każdy nastawił się na „drobnicę”, płocie brały rzut za rzutem w „opadzie” gdy przynęta jeszcze do końca nie opadła na dno. Pogoda nie stawała na przeszkodzie, więc zawodnicy mieli „otwartą drogę” . Po drugiej turze odbyło się ważenie ryb każdego zawodnika. Wszyscy zawodnicy mieli na koncie sporą ilość ryb. Odpowiednio dobrana zanęta i technika połowu dawała wspaniały rezultat. Na podium wyłoniły się pierwsze trzy osoby.

1- Jacek Januszewski (5,90kg)
2- Grzegorz Bojczewski (4.04kg)
3- Daniel Cechowicz (3.96kg)

Gratulacje dla pierwszej trójki jak i dla pozostałych zawodników , którzy mieli w zasadzie taką samą ilość punktów. Były to zawody pełne entuzjazmu, atmosfera była wspaniała i każdy miło wspomina tą imprezę. Za wygraną pierwsza trójka otrzymała wspaniałe statuetki i vouchery pienięzne do wykorzystania w polskim sklepie wędkarskim „Baracuda Fishing Tackle” z Dungannon. Sklep Baracuda wspiera klub na każdych zawodach rozdając akcesoria wędkarskie dla każdego klubowicza. Wielkie podziękowania dla was!
Miło nam było powitać kolejnego gościa , który dołączył do naszego grona klubowiczów , nasz klub liczy około 30 osób.
Zapraszamy do naszego grona https://www.polishanglersni.com
Pozdrawiamy

Polish Anglers NI – Community – Wyprawa kutrem

Witajcie wędkarze
Dnia 16/08/2015 niedzielnego popołudnia klubowicze wypłynęli kutrem w morze. Spotkaliśmy się w Glenarm w okolicy Larne. Z niecierpliwością czekaliśmy na ten wyjazd, aby ponownie wspólnie spędzić czas. Przed rejsem przygotowaliśmy sprzęt wędkarski, przynęty (nabyte w sklepie wędkarskim „Baracuda Fishing Tackle” ) Dodatkowym udogodnieniem była pogoda, ciepła, słoneczna i bezwietrzna. Nic więcej nie trzeba było tylko wsiąść na łajbę i odpłynąć w morze. Nasz Szyper dopłynął na miejsce gdzie mogliśmy zarzucić wędki i powalczyć z rybą holowaną z głębokiej wody. Łowiliśmy różne ryby , różnego rozmiaru. Z początku makrele, które miały posłużyć jako przynętę, następnie udaliśmy się w kolejne miejsce gdzie łowiliśmy większe ryby. Tego dnia nie trafiło się dużo ryb, ale za to sporo różnego rodzaju a były to: dorsze, rdzawce, czarniaki, ośmiornice a najbardziej niespotykaną rybą, która została złapana to Żabnica 50cm (Lophius – Monkfish ) … Szyper powiedział, że od 15 lat nikt na wędkę nie wyholował Żabnicy w tej okolicy. Szczęściarzem złowionej ryby był Tomasz Rzońca (koordynator klubu), który otrzymał puchar za złowioną rybę. Po wyprawie morskiej zeszliśmy na ląd aby spędzić kolejne chwile razem przy grillu, pieczone kiełbaski i steki dały nam energię na dalszą część dnia. Cześć grupy udała się w kolejną podróż samochodami wzdłuż wybrzeża północnej Irlandii. Był to wspaniały dzień spędzony nad wodą. Wesołe i miłe towarzystwo to podstawa, więc taka wyprawa to dobra zabawa i relaks przed kolejnym tygodniem pracy.
Zapraszamy tych ,którzy jeszcze nie dołączyli do naszego grona.
Zarejestruj się na stronie www.polishanglersni.com 
lub zajrzyj na facebooka https://www.facebook.com/PolishAnglersNICommunity
Pozdrawiamy…

Polish Anglers NI Community – Zawody Karpiowe

Dnia 19.07.2015 odbyły się pierwsze zawody Karpiowe, tym razem były to zawody klubowe. Spotkanie odbyło się o godz. 9:00 przy wjeździe na łowisko. Wszyscy zawodnicy rozlosowali stanowiska, zapoznali się z regulaminem i ruszyli rozłożyć swój „sprzęt”. Łowisko na pierwszy rzut oka wyglądało dość ciekawie, lecz małe. Po rozstawieniu sprzętu i zarzuceniu wędki (po sygnale sędziego) wszystko nabrało smaku. Brania były rewelacyjne, to zmieniło postać rzeczy i wielkość łowiska przestała grać główną rolę. W pierwszej trzy godzinnej turze zawodów większość zawodników miała już na koncie po trzy – cztery karpie i kilka płoci. Rywalizacja robiła się coraz ciekawsza, każdy zagłębiał się w precyzyjne rzuty, skupienie trwało do kolejnego brania , a walka z rybą trwała od 5 do 10 minut. Tyczkarzom wyholowanie ryby zajmowało również sporo czasu. „Zabawa” podczas holowania karpia na odpowiednim zestawie była przednia. Ten czas poświęcony na utrzymanie wygiętej w pół wędki , dawał znak obolałej ręki… to oczywiście pozytywny znak… znak, że zawodnik walczy do końca, a ryba nie daje się oderwać tak łatwo z dna. Dla wielu z nas była to zaliczona pierwsza tura zawodów. Po pierwszej turze nastąpiło ważenie, aby nie męczyć ryby przetrzymując jej długo w siatce. Do ważenia posłużyła nam mata wędkarska i specjalna siatka nasiąknięta wodą do ważenia ryb. Po zważeniu i uwiecznieniu ryby na zdjęciu wróciły wszystkie bezpiecznie do wody. W między czasie ogłosiliśmy krótką przerwę, rozpaliliśmy grilla aby posilić się ciepłym posiłkiem i gorącą kawą. Do drugiej tury zawodów nie było trzeba długo czekać , stanowiska przygotowane, wędki rozłożone , przynęty dopasowane i co najważniejsze praktycznie każdy zawodnik miał już przygotowany plan na rundę drugą. Gwizdek ogłosił start i kolejne trzy godziny były w pełni wykorzystane przez zawodników. Liczyło się każde zacięcie , liczyła się każda ryba, która znajdzie się w podbieraku. Nie było łatwo, trzeba było uzbroić się w cierpliwość i nie wyciągać ryby na siłę , tylko umiejętnie kontrować każdy jej ruch i odejście w głębinę. Walka była zacięta, kilka większych karpi nie trafiło do podbieraka tylko „zrywały” się z haczyka. Pogoda nie pomagała w sześciogodzinnej walce, słońce „paliło” prosto w twarz i w zasadzie bez wiatru. Można powiedzieć ,ze pogoda dopisała, ale również „dała nam w kość”. Całe zawody dla większości przebiegły bardzo szybko, ryby brały , było zajęcie więc czas zleciał momentalnie. Na koniec drugiej tury ryby zostały zważone, a punkty zostały dodane z pierwszej rundy. Na pierwsze trzy pozycje wyłonili się najlepsi, chociaż trzecie miejsce wyszło praktycznie na równi dla trójki zawodników . Każdy zawodnik otrzymał 1 punkt za 1gram ryby.

1 – Piotr Pankau – 7,20 kg – 720pkt
2 – Daniel Cechowicz – 5,53kg – 553pkt
3 – Artur Bojczewski – 3,53 – 353pkt

Gratulacje dla zwycięzców ! Pierwsza trójka odebrała puchary w nagrodę.

Były to niezapomniane zawody, wrażenia i pozytywne emocje.
Do zobaczenia następnym razem.

Więcej informacji na stronie : http://forum.polishanglersni.com/viewtopic.php?f=88&t=3068

lub na facebooku : https://www.facebook.com/PolishAnglersNICommunity