Klub łączy wszystkich miłośników wędkowania, przyrody oraz rywalizacji sportowej. Do klubu może dołączyć każdy zainteresowany niezależnie od statusu społecznego, warunkiem jest jednak podporządkowanie się obowiązującym zasadom. Najważniejsze z nich, to:

 • dbałość o środowisko;
 • wędkowanie wyłącznie dla sportu, zasada „złap i wypuść”

Celem działalności naszego klubu jest:

 • promowanie wiedzy o ochronie przyrody wśród dorosłych i dzieci;
 • propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu;
 • próba kształtowania pozytywnego wizerunku o Polakach, przeciwstawianie się przejawom braku kultury i uprzedzeniom;
 • integrowanie społeczności polskiej; poprzez wspólne spędzanie czasu;
 • kultywowanie rodzinnych tradycji, wspieranie rodzin;

Organizowane zawody mają łączyć nie tylko samych wędkarzy, ale przede wszystkim całe rodziny polskie, czyli dzieci i rodziców. Wędkowanie zgodnie z obowiązującymi zasadami i zgodnie z prawem, w kulturalnej atmosferze z całymi rodzinami ma za zadanie z jednej strony pokazać lokalnej społeczności prawdziwy obraz Polski i przeciwstawić się fałszywej opinii o naszych rodakach a z drugiej strony skupić wszystkich miłośników tego sportu i fanów rywalizacji. Niejednokrotnie o polskiej społeczności słyszy się niepochlebne opinie a nasza działalność i postawa wszystkich biorących udział w tych wydarzeniach może zmienić i zmienia fałszywe wyobrażenia o naszym narodzie wśród obcokrajowców. Kierujemy swój projekt do rodzin, aby uczyć i zachęcać do wspólnego i aktywnego spędzania wolnego czasu. Zabiegani rodzice, często nie mają czasu dla swoich dorastających (i nie tylko) pociech, nie mają wystarczającego kontaktu, by zapobiec często rozwijającym się zachowaniom patologicznym wśród młodych. Brak na obczyźnie dziadków, rodziny, zmiana otoczenia wpływa niekorzystnie na dzieci, wzrasta poczucie wyobcowania, młodzi stają się bardziej podatni na wpływy innych. Spotkania rodzinne dają szansę zarówno dzieciom jak i dorosłym na bliższe poznanie, rozmowę w przyjaznej atmosferze. Rodziny wymieniają się wspomnieniami, a spotkania Polaków z różnych regionów Polski sprawiają, że dzieci i dorośli poznają Polskę „automatycznie”, przez rozmowę ze znajomymi. Dowiadują się o ciekawych miejscach w naszym kraju, mówią o różnorodności i bogactwie tradycji. Wszyscy mają też okazję do poznania życia w wodzie i odkrycia tajników wędkowania. Dzieci chętnie i szybko przyswajają sobie wiedzę mogąc zobaczyć i dotknąć każdej złowionej ryby, uczą się odróżniać poszczególne gatunki dowiadują się , jakie ryby żyją w Polsce, w jakich rzekach.

Ważnym elementem naszej działalności jest- ochrona przyrody. Uświadamianie znaczenia czystości środowiska i szkodliwości naszych działań oraz skutków tych działań jest bardzo istotne. Przekazywanie i propagowanie postaw ekologicznych ma ogromne znaczenie i jest ważne, aby taka nauka była połączona z doświadczeniem. Podczas wypraw i zawodów, każdy może doceni walory czystej przyrody a także zauważyć, do czego prowadzą niewłaściwe zachowania i nawyki w pozbywaniu się śmieci i odpadów z naszych domów. Mamy też nadzieję, że uda nam się zaszczepić zamiłowanie do tego sportu a jeżeli już nie do samego wędkowania, to do innego sportu i czystej rywalizacji.

Dołącz do do nas już dziś! Wypełnij formularz zgłoszeniowy.

*** Zarząd Polish Anglers N.I. podjął decyzję iż opłata członkowska na rok 2015 wynosić będzie £35***

Członkowie Klubu P.A.N.I. upoważnieni są do następujących zniżek:

 • 10% w polskim sklepie wędkarskim Baracuda (przy zakupach powyżej £20)
 • 50% na wszystkie imprezy organizowane przez P.A.N.I.
 • 50% na łowisko Glenkeen Trout Fishery
  </span>

Członkowie Klubu mają pierwszeństwo udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez Klub.

Dołącz do Nas i pomóż nam ulepszyć Nasz Klub.